Kunden og opgaven 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FVM) beskæftiger ca. 3000 personer fordelt på departementet, NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsen. 

I efteråret 2012 gik FVM i udbud med implementeringen af et nyt enterprise CMS. Opgaven bestod dels af en konkret opgave med udvikling af en CMS platform til brug i hele ministeriet og implementering af det første website - FVM.dk. Derudover indeholdt udbuddet en rammekontrakt som over en fireårig periode indholder implementering af en række websites og intranetløsninger. Herunder opgaver for NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsen. 

Efter en omhyggelig udbudsproces blev MOC kort før jul 2012 tildelt opgaven. 

Dialog

Som en del af den første opgave med implementering af platformen og FVM.dk var der planlagt en afklaringsfase som skulle transformere de oprindelige krav fra udbuddet til egentlige specifikationer til brug for implementeringen. I en række workshops blev alt fra skabeloner og designs til funktionalitet og integrationer gennemgået og dokumenteret ned til detaljerede beskrivelse af hvordan løsningen skulle være. 

Analyse

En vigtig del af afklaringsfasen var en analyse af de enkelte behov, set i relation til den måde TYPO3 er struktureret, således at man i højest muligt omfang kunne bruge systemets standardfunktionalitet og kun når det var nødvendigt skulle bruge ressourcer på specialudvikling. 

Dertil kom at det hele tiden var nødvendigt at holde sig for øje, at der ikke alene var behov for implementering af et enkelt website til departementet - fvm.dk - men også en fleksibel platform, der kunne møde kravene fra fremtidige projekter fra styrelserne. 

Proces

Fra afklaringsfasen blev igangsat og til sitet var i luften gik der kun fem måneder, hvilket krævede højt engagement fra alle sider og en ramme om projektet som sikrede at de nødvendige dele blev leveret til tiden og i den nødvendige kvalitet. 

Rammen blev sat i afklaringsfasen, hvor ikke alene de tekniske krav blev specificeret i individuelle opgavebeskrivelser, men hvor også de procesmæssige rammer blev aftalt. 

Et vigtigt element i udførelsen af opgaven var en omhyggelig planlægning af projekts faser med afklaring, implementering, afvikling af prøver, idriftsættelse og redaktørundervisning, således at projektdeltagerne vidste, hvornår de skulle afsætte ressourcer. 

Implementeringsopgaven var opdelt i underfaser med klare mål som f.eks. "etablering af platform med responsivt design". Hver fase havde en implementeringsperiode, men sådan, at der indenfor fasen var en vis fleksibilitet til at håndtere de løbende udfordringer og ændringer som uundgåeligt opstår i en stor opgave. 

På den måde blev de formelle krav og en ambitiøs tidsplan bundet godt sammen med MOCs grundlæggende agile tilgang til udvikling og ønsket om fleksibilitet. 

Løsningen

Den løsning som FVM har fået er en alsidig enterprise platform, forstået på den måde, at den gør ministeriet i stand til at oprette og administrere mange websites i samme løsning. Og på en sådan måde at brugeradgangen kan skræddersyes til redaktørernes forskelligartede behov. 

Alle websites i løsningen opererer udfra nogle fælles retningslinjer som grafisk og informationsmæssigt binder de enkelte websites sammen.  Derudover stiller platformen en lang række funktioner til rådighed for det enkelte site, som kan bruges efter behov. 

På det enkelte website er der mange muligheder for at konfigurere løsningen, så den passer til det konkrete behov. Et meget synligt eksempel er farvetemaet som konfigureres én gang per site og derefter har effekt på hele sitet (se links nedenfor). 

Responsivitet og tilgængelighed har været et fokusområde fra starten af projektet og løsningen er således optimeret til brugeren, ligegyldigt om denne sidder på en mobil, en tablet eller en computer. Ligeledes er sitet optimeret og testet, således at brugere, der har særlige tilgængelighedsbehov også får en god oplevelse med det site de besøger. 

Endelig tilbyder platformen en global søgning baseret på Solr teknologien, der gør det muligt at søge på tværs af løsningen og endda udenfor TYPO3. Her kan brugeren udover tekstsøgning gøre brug af taksonomi til at indsnævre resultaterne. 

Resultatet

FVM.dk
Departementets website på FVM.dk blev lanceret til den fastsatte deadline d.  1. juli 2013. Websitet bliver løbende udviklet med flere features. 

NaturErhverv.dk
Efter at FVM.dk var succesfuldt idriftsat startede udviklingen af det næste projekt, som er NaturErhvervstyrelsens hovedsite NaturErhverv.dk. Udover forbedringer og tilføjelser til platformen indeholdt projektet en stor tilskudsguide som giver brugerne på websitet et overblik over de forskellige tilskud som er tilgængelige på området. 

Madkulturen.dk
Madkulturen er en selvstændig organisation under FVM, der henvender sig til personer, der arbejder professionelt med mad. Projektet viser, hvordan platformen også kan anvendes til andre typer af opgaver, der er mere projekt- og relationsorienteret. 

Udover ovennævnte udvides platformen konstant med nye features og websites, der er internt rettede. 

Mere information

Kontakt Jesper Scheuer for at høre mere om projektet og løsningen.