Kunden og opgaven 

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) driver en af danmarks mest besøgte hjemmesider og stiller dermed meget høje krav til performance og stabilitet. 

Efter i ti år at have arbejdet med et nu udfaset CMS, vurderede DMI i foråret 2012, at det var tid til at vælge nyt system til hjemmesiden. Et som dels gav den nødvendige fleksibilitet til at kunne integrere med interne systemer, men som også kunne levere den nødvendige performance til at drive et site, som i visse perioder trækker enorme mængder trafik.

Dialog

Valget af CMS stod imellem tre systemer: Drupal, TYPO3 og EZ-Publish. Som leverandør af TYPO3-løsninger, var MOC inviteret til at demonstrere TYPO3s meget stærke fleksibilitet, og samtidig til at vise, at vi besidder den nødvendige viden omkring udvikling og drift af websites med ekstreme krav til performance. 

I det hele taget var valget af leverandør lige så vigtigt som valget af system. Det var vigtigt for DMI, at finde en leverandør som kan indgå i et mangeårigt samarbejde omkring udvikling af hjemmesiden. 

Valget faldt på TYPO3 og MOC som leverandør.

Analyse

Første del af projektet bestod af en analysefase, hvor vi gennemgik DMI's eksisterende website, for at identificere og beskrive funktioner som fandtes på det eksisterende site.  Analysen resulterede i et forslag til, hvordan den tekniske løsning skulle stykkes sammen. Specielt fokuserede analysen på, hvordan løsningen kunne integrere til DMI's interne systemer, som i høj grad er egenudviklede systemer, og som i høj grad står for at levere indhold til DMI's website, i form af udsigter og faktuelle målinger af vejret. 

Proces

Det var allerede fra starten af projektet et krav, at løsningen skulle udvikles i tæt samarbejde med DMI's egne udviklere, og processen har fra start været planlagt med dette for øje. Den tekniske arkitektur er således også defineret i et samarbejde med kunden. 

MOC stod for den grundlæggende implementering af platformen og integrationslaget, men tidligt i forløbet gik DMI's udviklere igang med at udvikle komponenter og funktioner, så de på den måde kom godt ind i løsningen og TYPO3's muligheder. For at sikre den fornødne indsigt har MOC forestået et intensivt teknisk undervisningforløb i TYPO3 udvikling, og har samtidig undervist centrale redaktører i brugen af TYPO3.

Løsningen

Løsningen for DMI er en grundlæggende TYPO3 CMS platform og en push-løsning med nogle meget generelle REST-baserede webservices som DMI’s interne udviklere kan kalde for at publicere indhold på deres TYPO3 løsning.

Dette giver DMI's udviklere en stor fleksibilitet og en åben værktøjskasse ifht. at få det indhold på sitet som de ønsker. Samtidig er webservicen under evig udvikling efterhånden som der kommer nye ønsker til indhold.

Der har været stærkt fokus på de performancemæssige implikationer i udviklingen, og der er derfor valgt en løsning hvor alle iterationer af løsningen automatisk performancetestes inden den idriftsættes Dermed sikrer man, at løsningen altid tilfredsstiller de performancemæssige krav, der er defineret.

Ud over selve udviklingen af løsningen, bistår MOC løbende DMI med rådgivning omkring udvikling og drift, samt med udarbejdelse af grafiske elementer på sitet.

Resultatet

Det første resultat af projektet var et pilot-projekt website, for en af DMI's interne afdelinger, som havde til formål at teste at platformen og integrationerne kunne fungere i en driftssammenhæng. 

Efter at pilotprojektet var idriftsat succesfuldt blev platformen brugt til relancering af DMI's hovedsite www.dmi.dk i begyndelsen af 2013.

Efterfølgende har løsningen vist sit værd ved flere kritisk vejrhændelser, hvor sitet trods ekstensive besøgstal er lykkes med at præsentere status til borgerne. DMI's udviklere arbejder løbende med løsningen med rådgivning fra MOC. 

Mere Information

Link til løsning: www.dmi.dk

Kontakt Jesper Scheuer for at høre mere om casen.